Σε αυτό το μικρό tutorial βλέπουμε πως ένας διαχειριστής μπορεί να χρωματίσει τα πεδία τύπου picklist ώστε ανάλογα με τις τιμές που έχουν σε μια εγγραφή να προβάλλονται πιο ευδιάκριτα. Κάντε κλικ στην εικόνα.

online crm