Σε αυτό το μικρό tutorial βλέπουμε πως μπορούμε να προβάλλουμε εγγραφές κι από άλλα αρθρώματα (πέρα των default) στο Ημερολόγιο κι έτσι να έχουμε πλήρη εικόνα. Κάντε κλικ στην εικόνα.

online crm