Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Process Engineering

iso 14001Οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί που υιοθετούν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS), επιδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα Νομοθεσία που αφορά τις δραστηριότητές τους, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους.

Το μεγαλύτερο όφελος από την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι η προστασία και η αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και η επίτευξη βασικών κοινωνικών και οικονομικών στόχων με την ορθολογιστική κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων.

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες μας και η μέθοδος που ακολουθούμε

Τα εργαλεία που παρέχουμε

Αλλαγές & δυσκολίες της νέας έκδοσης του ISO 14001

Πάρτε Προσφορά

ISO 9001

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

ISO 14001

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ISO 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

OHSAS 18001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας.

CRM + ISO + HRM + Risk Management σε μια πλατφόρμα!

Τώρα όλα τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και τόσες άλλες χρήσιμες λειτουργίες ολοκληρώνονται σε ένα μέρος.

Δείτε περισσότερα