Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Process Engineering

iso 9001Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ακολουθούν κυρίως το διεθνώς πρότυπο ISO 9001 κι εφαρμόζονται από όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως είδους, μεγέθους, ή αντικειμένου δραστηριότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τον έλεγχο της ικανοποίησης του πελάτη, της Νομοθεσίας ή της λειτουργίας & αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001 βασίζεται στην έννοια της συνεχούς βελτίωσης μέσω της μεθοδολογίας "Σχεδιάζω - Εκτελώ - Ελέγχω - Βελτιώνω" γνωστή και ως "Plan - Do - Check - Act".

 

Στην πράξη κάθε επιχείρηση που εφαρμόζει το ISO 9001 καθορίζει τις διεργασίες και τα σημεία ελέγχου σε αυτές έτσι ώστε να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες που να συμμορφώνονται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της. Η επιχείρηση με συγκεκριμένους δείκτες και στόχους παρακολουθεί και μετρά την απόδοση των διεργασιών της αυτών. Όπου υπάρχει απόκλιση ή ευκαιρία βελτίωσης προγραμματίζονται οι κατάλληλες ενέργειες.

Βραχυπρόθεσμα διαπιστωμένα οφέλη από τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας:

 • Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας
 • Συστηματοποίηση της ροής των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης
 • Ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των διαφόρων διαδικασιών στην παραγωγή
 • Μείωση και πρόληψη αστοχιών και σφαλμάτων
 • Συνέπεια στην ποιότητα & έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στον πελάτη
 • Μείωση των παραπόνων των πελατών & βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης
 • Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών & βελτίωση των προοπτικών στην αγορά


Μακροπρόθεσμα προσδοκώμενα οφέλη από τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας:

 • Μείωση του κόστους παραγωγής
 • Βελτίωση της αποδοτικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης

Πότε χρειάζεται να πιστοποιηθείτε κατά ISO 9001:2008

 • Όταν στοχεύετε σε αγορές στις οποίες η πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Δημόσια Έργα κλπ)
 • Όταν στοχεύετε σε αγορές με ισχυρό ανταγωνισμό στις οποίες το προϊόν/ υπηρεσία είναι δύσκολο να διαφοροποιηθεί τεκμηριωμένα
 • Όταν χρειάζεται να ενισχύσετε/ βελτιώσετε την εικόνα της επιχείρησής σας
 • Όταν σχεδιάζετε ένα νέο πλάνο Μάρκετινγκ για την ανάπτυξη του πελατολογίου σας

ISO 9001

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

ISO 14001

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ISO 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

OHSAS 18001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας.

CRM + ISO + HRM + Risk Management σε μια πλατφόρμα!

Τώρα όλα τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και τόσες άλλες χρήσιμες λειτουργίες ολοκληρώνονται σε ένα μέρος.

Δείτε περισσότερα