Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Process Engineering

iso 9001Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ακολουθούν κυρίως το διεθνώς πρότυπο ISO 9001 κι εφαρμόζονται από όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως είδους, μεγέθους, ή αντικειμένου δραστηριότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τον έλεγχο της ικανοποίησης του πελάτη, της Νομοθεσίας ή της λειτουργίας & αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Το διεθνές πρότυπο ISO 9001 βασίζεται στην έννοια της συνεχούς βελτίωσης μέσω της μεθοδολογίας "Σχεδιάζω - Εκτελώ - Ελέγχω - Βελτιώνω" γνωστή και ως "Plan - Do - Check - Act".

 

Στην πράξη κάθε επιχείρηση που εφαρμόζει το ISO 9001 καθορίζει τις διεργασίες και τα σημεία ελέγχου σε αυτές έτσι ώστε να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες που να συμμορφώνονται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της. Η επιχείρηση με συγκεκριμένους δείκτες και στόχους παρακολουθεί και μετρά την απόδοση των διεργασιών της αυτών. Όπου υπάρχει απόκλιση ή ευκαιρία βελτίωσης προγραμματίζονται οι κατάλληλες ενέργειες.

Βραχυπρόθεσμα διαπιστωμένα οφέλη από τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας:

  • Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας
  • Συστηματοποίηση της ροής των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης
  • Ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των διαφόρων διαδικασιών στην παραγωγή
  • Μείωση και πρόληψη αστοχιών και σφαλμάτων
  • Συνέπεια στην ποιότητα & έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στον πελάτη
  • Μείωση των παραπόνων των πελατών & βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης
  • Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών & βελτίωση των προοπτικών στην αγορά

Μακροπρόθεσμα προσδοκώμενα οφέλη από τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας:

  • Μείωση του κόστους παραγωγής
  • Βελτίωση της αποδοτικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες μας και η μέθοδος που ακολουθούμε - Τα εργαλεία που παρέχουμε

Αλλαγές & δυσκολίες της νέας έκδοσης του ISO 9001

Πάρτε Προσφορά

ISO 9001

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

ISO 14001

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ISO 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

OHSAS 18001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας.

CRM + ISO + HRM + Risk Management σε μια πλατφόρμα!

Τώρα όλα τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και τόσες άλλες χρήσιμες λειτουργίες ολοκληρώνονται σε ένα μέρος.

Δείτε περισσότερα