Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Νέα

Τρίτη, 06 Απριλίου 2010 15:49
Η διεργασιοκεντρική προσέγγιση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος οργάνωσης και διοίκησης των εργασιακών δραστηριοτήτων ώστε να δημιουργείται προστιθέμενη αξία για τον πελάτη ή/ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αποτελεί την κεντρική αρχή θεμελίωσης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO…
Δημοσιεύτηκε στο ISO
Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010 00:00
Η διεργασιοκεντρική προσέγγιση είναι ο πυρήνας των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. Επιπλέον, εφαρμόζεται ευρύτατα και σε άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως: Περιβαλλοντική διαχείριση (οικογένεια προτύπων ISO 14000) Ασφάλεια & Υγεία στην εργασία Κοινωνική Ευθύνη Ο σκοπός…
Δημοσιεύτηκε στο ISO
Άμεση Εξυπηρέτηση

Παρακαλώ πείτε μας τι χρειάζεστε για να σας εξυπηρετήσουμε.

1000 characters left