Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Process Engineering

ohsas 18001Τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία (OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801) εφαρμόζονται από κάθε είδους επιχείρηση που έχει στόχο την:

  • Ελαχιστοποίηση / εξάλειψη των κινδύνων που παρουσιάζονται στο χώρο εργασίας
  • Αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας
  • Επίτευξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλο το προσωπικό, τους επισκέπτες και τους τρίτους

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες μας και η μέθοδος που ακολουθούμε

Το εργαλείο για τη διαχείριση κινδύνων & τις άλλες διαχειριστικές εργασίες που έχουμε αναπτύξει

Πάρτε Προσφορά

ISO 9001

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

ISO 14001

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ISO 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

OHSAS 18001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας.

CRM + ISO + HRM + Risk Management σε μια πλατφόρμα!

Τώρα όλα τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και τόσες άλλες χρήσιμες λειτουργίες ολοκληρώνονται σε ένα μέρος.

Δείτε περισσότερα