Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Όλα τα πρότυπα
σε ένα μέρος

Διαχειριστείτε τα ISO & τους ανθρώπινους
πόρους μαζί με τα άλλα δεδομένα.

Image is not available
Hi-Tech ISO implementation
Image is not available
Image is not available
Slider
Slider
Το CRM για την πιστοποίηση ISO και το Risk Management
Επειδή οι διαδικασίες σας είναι σημαντικό να λειτουργούν αποτελεσματικά κάθε στιγμή
Image not available

Δείτε γρήγορα όλα τα σημαντικά δεδομένα σας με τον πιο κατανοητό τρόπο και λάβετε χρήσιμες αποφάσεις καθημερινά.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Image not available

Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες και τις άλλες καθημερινές εργασίες. Κερδίστε χρόνο κι εξασφαλίστε ότι τίποτα σημαντικό δεν θα ξεχαστεί.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Image not available

Συνδέστε τα δεδομένα μεταξύ τους κι αποκτήστε μια οπτική που δεν την είχατε φανταστεί ως τώρα. Λάβετε έτσι καλύτερες αποφάσεις.

360 ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Slider
Image is not available

Καταγράψτε και αξιολογήστε όλους τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην επιχείρησή σας. Προγραμματείστε και υλοποιήστε τις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή ή αξιοποίησή τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Image is not available
Image is not available

Καταγράψτε και διαχειριστείτε τις αρμοδιότητες, τις ανάγκες εκπαίδευσης, τις άδειες και απουσίες, αξιολογήστε την απόδοση και βελτιώστε όλα τα σημαντικά θέματα του προσωπικού σας.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Image is not available
Image is not available
Image is not available
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Human Resources
Human Resources
Slider
Κάντε το ISO ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης για την επιχείρησή σας. Συνδέστε το με τις καθημερινές λειτουργίες.
Slider
Ολοκληρωμένη διαχείριση ISO στο Cloud
Διαχείριση συμμόρφωσης, Διαχείριση Κινδύνων, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Στρατηγική

Πλαίσιο λειτουργίας, Διαχείριση Κινδύνων κι Ευκαιριών, Διεργασίες, Δείκτες, Στόχοι και Μετρήσεις Επίδοσης.

Αξιολογήσεις

Εσωτερικές κι Εξωτερικές Επιθεωρήσεις, Προβλήματα & Μη Συμμορφώσεις, Ανασκοπήσεις Διοίκησης.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Προμηθευτές κι Αγορές, Αξιολόγηση Προμηθευτών, Αποθήκη, Ιχνηλασιμότητα, Εξοπλισμός και Συντήρηση Εξοπλισμού.

Πελατες

Πελάτες, Εξυπηρέτηση, Προσφορές & Τιμολόγια, Διαχείριση Συμβάσεων με Πελάτες και τρίτους, Επιχειρησιακή Γνώση, Έρευνες Ικανοποίησης.

Οργανωτικη Δομη

Εργαζόμενοι, Αρμοδιότητες, Τμήματα οργάνωσης, Εκπαίδευση προσωπικού, Αξιολογήσεις εκπαίδευσης και συνολικής Επίδοσης.

forum
Υποστηριξη & Επικοινωνια

Προγράμματα διαχείρισης, Αξιολόγηση Συμμόρφωσης, Επικοινωνία εσωτερική κι εξωτερική, Έγγραφα, Διανομή και Τεκμηρίωση.

Ειδικα Θεματα Προσωπικου

Απουσίες κι Άδειες, Περιστατικά κι Ατυχήματα, Ιατρικό Ιστορικό, Προγράμματα Εργασίας, Μέσα Ατομικής Προστασίας και Διανομή.

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider
Image is not available
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Απεριόριστοι Χρήστες
Image is not available

Στο ISOmsHRM δεν υπάρχει χρέωση ανά χρήστη κι έτσι όλοι στην επιχείρηση μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα & να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Image is not available
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Επεκτασιμότητα
Image is not available

Μπορείς να επεκτείνεις τη λειτουργικότητα του συστήματος με νέα πεδία διαφόρων τύπων ή να το συνδέσεις με άλλες εφαρμογές, χωρίς να είσαι προγραμματιστής.

Image is not available
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Υποδείγματα
Image is not available

Έτοιμα υποδείγματα εγγράφων & emails κι ένας μηχανισμός για να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό templates για ομοιόμορφη και ταχύτατη επικοινωνία.

Image is not available
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Πύλη Εξυπηρέτησης
Image is not available

Η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών προϋποθέτει ποιοτικά εργαλεία. Το ISOmsHRM παρέχει σύστημα αυτόματης καταχώρησης αιτημάτων, διαχείρισης γνώσης και πολλά άλλα.

Image is not available
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Σύστημα Αναφορών
Image is not available

Τραβήξτε τα δεδομένα από οποιοδήποτε πεδίο ή εγγραφή χρησιμοποιώντας τις Αναφορές. Συνδυάστε αρθρώματα και δημιουργήστε όμορφα διαγράμματα.

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider
 • Πληροφορίες έκδοσης +

  Δείτε στη συνέχεια πληροφορίες για τις εκδόσεις των επιμέρους αρθρωμάτων του ISOms HRM και για προγραμματισμένες ενέργειες/λειτουργίες.
 • Ιστορικό εκδόσεων - Risk Management +

  RiskAssessments
  •600.0 Beta: 10/12/2015 •600.0 RC: 01/06/2016 •600.1.0: 10/10/2016 •600.2.0: 17/06/2017 •600.3.0: 28/07/2017 •700.0.0: 28/08/2017 •700.0.1: 23/10/2017 •700.0.2: 22/12/2017 •700.1.0: 01/03/2018

  RiskMitigations
  •600.0 Beta: 10/12/2015 •600.0 RC: 01/06/2016 •600.1.0: 10/10/2016 •600.2.0: 28/07/2017 •700.0.0: 28/08/2017
 • Ιστορικό εκδόσεων - ISO +

  VendorEvaluation
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 10/10/2016 •600.1.1: 28/07/2017 •700.0.0: 28/08/2017

  Maintenance
  •600.0 Beta: 01/04/2016 •600.0 RC: 01/07/2016 •600.1.0: 21/08/2016 •600.1.1: 10/10/2016 •600.1.2: 28/07/2017 •700.0.0: 28/08/2017

  Processes
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 18/08/2016 •600.1.1: 18/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •600.3.0: 14/04/2017 •700.0.0: 28/08/2017 •700.1.0: 12/02/2018

  Standards
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 18/08/2016 •600.1.1: 18/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016

  Indicators
  •600.0 Beta: 10/04/2017 •600.0 RC: 20/05/2017 •600.1.0: 16/06/2017 •700.0.0: 28/08/2017 •700.1.0: 01/03/2018

  Targets
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 18/08/2016 •600.1.1: 10/10/2016 •600.1.2: 20/05/2017 •600.2.0: 16/06/2017 •700.0.0: 28/08/2017

  PerformanceMeasurements
  •600.0 Beta: 15/02/2017 •600.0 RC: 22/03/2017 •600.1.0: 10/04/2017 •700.0.0: 28/08/2017

  Audits
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 18/08/2016 •600.1.1: 10/10/2016 •600.2.0: 28/07/2017 •700.0.0: 28/08/2017 •700.1.0: 01/03/2018

  ManagementReviews
  •600.0 Beta: 01/04/2016 •600.0 RC: 01/07/2016 •600.1.0: 21/08/2016 •600.1.1: 10/10/2016 •600.1.2: 28/07/2017 •700.0.0: 28/08/2017 •700.1.0: 01/03/2018

  ContextAnalysis
  •600.0 Beta: 01/04/2016 •600.0 RC: 01/07/2016 •600.1.0: 21/08/2016 •600.1.1: 10/10/2016 •700.0.0: 28/08/2017 •700.1.0: 01/03/2018

  Surveys
  •600.0 Beta: 01/02/2016 •600.0 RC: 01/09/2016 •600.1.0: 05/11/2016

  Controls
  •700.0 Beta: 14/08/2017 •700.0 RC: 28/08/2017 •700.0.0: 22/12/2017 •700.1.0: 01/03/2018

 • Ιστορικό εκδόσεων - HRM +

  Employees
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 23/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •600.3.0: 13/11/2016 •600.3.1: 16/06/2017 •700.0: 06/08/2017 •700.1.0: 01/03/2018

  Training
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 • 600.1.0: 23/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •700.0: 06/08/2017

  TrainingPrograms
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 23/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •600.2.1: 29/07/2017 •700.0.0: 28/08/2017 •700.1.0: 01/03/2018

  Departments
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 18/08/2016 •600.1.1: 18/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •600.2.1: 28/07/2017 •700.0.0: 28/08/2017 •700.1.0: 01/03/2018

  JobPositions
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 23/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •700.0: 06/08/2017

  JobSpecifications
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 23/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •600.2.1: 29/07/2017 •700.0.0: 28/08/2017 •700.1.0: 01/03/2018

  WorkPrograms
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 23/08/2016 •600.2.0: 10/10/2016 •700.0: 06/08/2017

  Entitlements
  •600.0 Beta: 14/03/2014 •600.0 RC: 22/10/2014 •600.1.0: 10/10/2016 •700.0: 06/08/2017

  PPE
  •700.0: 06/08/2017

 • ToDo's +

  RiskAssessments
  •Artificial Intelligence algorithm

  ContextAnalysis
  •Δημιουργία νέου τύπου πεδίου

  Audits
  •Δημιουργία νέου τύπου πεδίου για τα ευρήματα •Προσθήκη layout σύνοψης

  Targets
  •Προσθήκη συνάρτησης

  Rewards
  •Beta

 • 1

Το ISOms/HRM περιλαμβάνει και μηχανισμό διαχείρισης ερευνών!

Οι Έρευνες είναι ζωτικής σημασίας για μια επιχείρηση σήμερα και μια ευκαιρία για περισσότερη επικοινωνία με τους πελάτες.

Δείτε περισσότερα