Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Συμμόρφωση στο GDPR

Κωδ. GDPR01

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR), θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από 25/5/2018 και προβλέπει πολύ μεγάλα πρόστιμα σε περιπτώσεις απώλειας προσωπικών δεδομένων.

Στο εξ'αποστάσεως αυτό σεμινάριο παρουσιάζονται οι έννοιες, οι αρχές και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης του Γενικού Κανονισμού (GDPR) και το πως αυτός επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Περιεχόμενα:

 • Εισαγωγή στο GDPR
  • Εισαγωγή
  • Επεξήγηση GDPR
  • Ορισμοί GDPR
  • Οι 6 Αρχές
  • Πρόστιμα για παραβιάσεις του GDPR
 • Επεξεργασία δεδομένων & προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Συγκατάθεση και δικαιώματα υποκειμένου
  • Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων & διαφάνεια
  • Ειδοποιήσεις για την προστασία
 • Επεξεργασία δεδομένων
  • Τα προσωπικά δεδομένα
  • Επεξεργασία δεδομένων
 • Διόρθωση, διαγραφή & περιορισμός δεδομένων
  • Αιτήματα πρόσβασης από το υποκείμενο των δεδομένων
  • Διόρθωση & διαγραφή δεδομένων
  • Περιορισμός της χρήσης των δεδομένων
  • Αντίρρηση στην επεξεργασία δεδομένων
 • Δημιουργία προφίλ & φορητότητα
  • Δημιουργία προφίλ
  • Φορητότητα δεδομένων
 • Διαχείριση και αναφορές
  • Διαδικασίες που απαιτούνται
  • Μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ
  • Αξιολόγηση αντικτύπου προστασίας προσωπικών δεδομένων
  • Ειδοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων

Στο ποσό συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται και η βεβαίωση συμμετοχής.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16 Απρ 2018 11:00
Λήξη 16 Απρ 2018 19:00
Ποσό (ατομικό) 450,00€
Δεν δεχόμαστε πλέον εγγραφές για αυτό το σεμινάριο
450,00€ 25

Κοινοποιήστε αυτό το σεμινάριο: