Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

GDPR για Τουριστικές επιχειρήσεις

Κωδ. GDPR02

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR), θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από 25/5/2018 και προβλέπει πολύ μεγάλα πρόστιμα σε περιπτώσεις απώλειας προσωπικών δεδομένων.

Οι επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου θεωρούνται από τις πιο ευάλωτες σε απειλές ασφάλειας δεδομένων, γιατί επεξεργάζονται καθημερινά πολύ μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων, διενεργώντας ταυτόχρονα και συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες. Οι επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου θεωρούνται από τις πιο ευάλωτες σε απειλές ασφάλειας δεδομένων, γιατί επεξεργάζονται καθημερινά πολύ μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων, διενεργώντας ταυτόχρονα και συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες.

Πολύ σημαντικά στοιχεία είναι επίσης ότι οι επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου  διακινούν τα προσωπικά δεδομένα εκτός Ελλάδας, μέσω πλήθους πηγών όπως π.χ. συστήματα κρατήσεων τρίτων, συστήματα σημείων πώλησης, τη δική τους ιστοσελίδα, ηλεκτρονικά μηνύματα, φαξ, τηλεφωνικές συνομιλίες ή επιτόπιες επισκέψεις και παράλληλα όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε πολλαπλές τοποθεσίες, συστήματα, αρχεία και μέσα.

Στο εξ'αποστάσεως αυτό σεμινάριο παρουσιάζονται οι έννοιες, οι αρχές και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης του Γενικού Κανονισμού (GDPR) και το πως αυτός επηρεάζει τη λειτουργία των Τουριστικών επιχειρήσεων. Παρουσιάζεται με συνοπτικό τρόπο μια αποτελεσματική μεθοδολογία βάσει της οποίας οι Τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν συμμόρφωση στο GDPR.

Περιεχόμενα:

 • Εισαγωγή στο GDPR
  • Εισαγωγή
  • Επεξήγηση GDPR
  • Ορισμοί GDPR
  • Οι 6 Αρχές
  • Πρόστιμα για παραβιάσεις του GDPR
 • Επεξεργασία δεδομένων & προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Συγκατάθεση και δικαιώματα υποκειμένου
  • Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων & διαφάνεια
  • Ειδοποιήσεις για την προστασία
 • Επεξεργασία δεδομένων
  • Τα προσωπικά δεδομένα στον Τουριστικό κλάδο
  • Επεξεργασία δεδομένων
 • Διόρθωση, διαγραφή & περιορισμός δεδομένων
  • Αιτήματα πρόσβασης από το υποκείμενο των δεδομένων
  • Διόρθωση & διαγραφή δεδομένων
  • Περιορισμός της χρήσης των δεδομένων
  • Αντίρρηση στην επεξεργασία δεδομένων
 • Δημιουργία προφίλ & φορητότητα
  • Δημιουργία προφίλ
  • Φορητότητα δεδομένων
 • Διαχείριση και αναφορές
  • Μεθοδολογία υλοποίησης συστήματος συμμόρφωσης στον Τουρισμό
  • Διάγραμμα ροής προσωπικών δεδομένων σε Τουριστικές επιχειρήσεις
  • Διαδικασίες που απαιτούνται για Τουριστικές επιχειρήσεις
  • Μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ
  • Αξιολόγηση αντικτύπου προστασίας προσωπικών δεδομένων για Τουριστικές επιχειρήσεις
  • Ειδοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων
  • Παραδείγματα και κρίσιμα σημεία για τον Τουρισμό
  • Σύνδεση GDPR με ISO 27001

Στο ποσό συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται και η βεβαίωση συμμετοχής.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16 Μαϊ 2018 11:00
Λήξη 16 Μαϊ 2018 19:00
Ποσό (ατομικό) 650,00€
650,00€ 25

Κοινοποιήστε αυτό το σεμινάριο: