Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ISO 27001 awareness

Κωδ. ISO2701

Σκοπός αυτού του εξ'αποστάσεως σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των στελεχών μιας επιχείρησης για τις διάφορες απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013 και πως αυτές μεταφράζονται σε κατάλληλες διαδικασίες για την επιχείρηση.

Παρουσιάζονται κίνδυνοι για την ασφάλεια πληροφοριών και τρόποι με τους οποίους οι εργαζόμενοι μπορούν να προστατευθούν από αυτούς τους κινδύνους.

Περιεχόμενα:

 • Εισαγωγή
  • Στόχοι
  • Ευπάθειες και Απειλές
  • Κατηγοριοποίηση απειλών
  • Επικινδυνότητα
  • Βασικά σημεία του ISO 27001:2013
 • Επεξεργασία δεδομένων & προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Συγκατάθεση και δικαιώματα υποκειμένου
  • Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων & διαφάνεια
  • Ειδοποιήσεις για την προστασία
 • Ασφάλεια Ανθρώπινων Πόρων
  • Ασφάλεια στη διοίκηση προσωπικού
  • Πολιτικές ασφάλειας
  • Κοινωνική μηχανική
  • Πολιτική καθαρού γραφείου
  • Αναφορά περιστατικών
  • Πολιτική χρήσης υπηρεσιών internet
  • Άσκηση ψαρέματος
  • Back up
 • Πολιτική ασφάλειας τεχνολογιών πληροφορικής
  • Πολιτική για ασύρματα δίκτυα
  • Πολιτική για απομακρυσμένη πρόσβαση
  • Πολιτική για έλεγχο στοιχείων πληροφοριών
  • Πολιτική για ασφαλή καταστροφή
  • Πολιτική για έλεγχο πρόσβασης
 • Πρόγραμμα επιχειρηματικής συνέχειας και διαχείριση κρίσεων
  • Μεθοδολογία
  • Παράδειγμα περίπτωσης κι επίλυση
  • Τύποι & μύθοι
 • Σενάριο κι ασκήσεις

Στο ποσό συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται και η βεβαίωση συμμετοχής.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 09 Μαϊ 2018 11:00
Λήξη 09 Μαϊ 2018 19:00
Ποσό (ατομικό) 350,00€
350,00€ 25

Κοινοποιήστε αυτό το σεμινάριο: